BASIN DANIŞMANLIĞI

Hizmet verdiğimiz markalarla karşılıklı güvene dayalı, uzun soluklu ilişkiler kurmayı kendimize ilke edindik. 

İletişim araçlarının ve bilgi teknolojisinin günümüzde geldiği aşama; kişiler ve kurumlar açısından medya ile sağlıklı ilişkiler kurmayı, bu ilişkileri sürekli kılmayı ve doğru yönetmeyi zorunlu kılıyor. Medya kuruluşları ile kurulacak ilişkinin sağlıklı yürümesi, kişi, kurum ve kuruluşların, kendilerini hedef kitlelerine ya da kamuoyuna "doğru" anlatabilmesi için "doğru mesajları", "doğru stratejilerle", "doğru paydaşları seçerek", "doğru aksiyonlarla", "doğru zamanlamayla" ve "doğru kanallardan" iletmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden biz medya ile kurulacak ilişkilerde güvenilir bir müttefik olarak müşterilerimize eşlik ediyoruz.

Uzmanlık alanımız kurum ya da markaları iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak için üzere; medya stratejisinin belirlenmesi, planlamanın oluşturulması ve uygulama çalışmalarını içerir.
Medya ilişkileri hizmeti şu aşamalardan oluşuyor:
√ İletişim stratejisi ile paralel olarak, medya ilişkileri stratejisinin belirlenmesi, 
√ Belirlenen strateji doğrultusunda medya planının oluşturulması,
√ Haber değeri taşıyan argumanların geliştirilmesi,
√ Sözcülerin iletişime hazırlanması,
√ Mesajların geliştirilmesi, 
√ Medya ile kurum arasındaki tüm ilişkilerin koordinasyonunun sağlanması,
     Hizmet verilen kurum ya da markanın pazarlama ve iletişim gereksinimleri dikkate alınarak;
√ Yıllık medya iletişim ve aksiyon takviminin hazırlanması,
√ Medya iletişim ve aksiyon takvimi çerçevesinde basın bülteni ve duyurularının hazırlanması, 
√ Medya iletişim ve aksiyon takvimi çerçevesinde hazırlanan basın bültenlerinin basına servis edilmesi, 
√ Medya iletişim ve aksiyon takvimi çerçevesinde özel röportaj ve haber çalışmalarının organize edilmesi, 
√ Medya kuruluşları ile kurum arasında iletişim kanalı görevi üstlenilmesi, 
 
Ayrıca Birlikte calısdıgımız Yurtdısındaki bir cok tv kanalında firma reklam calısmaları yapılması,firmanın yurtdısı pazarına girmesini saglamak.